Хүүхдийн GPS-тэй цаг Q50
Хямдарсан
70,000 60,000
Хүүхдийн цаг Q529
Хямдарсан
75,000 65,000